Kluby i ośrodki

Dane kontaktowe
Moja Szkoła Tenisa
siedziba: 80-373 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13
e-mail: info@tenis.gda.pl
NAWIGATOR
Partnerzy Programu