Zgłoszenia Kluby Tenis10

Nazwa klubu  
Kod pocztowy   Miejscowość  
Ulica
 
Nr domu
 
Nr lok.
Województwo  
Adres e-mail
Telefon  
Strona www  
Ilość kortów
Dane osoby mającej dostęp do systemu TPO
Imię  
Nazwisko  
Adres e-mail
Informacje dot. działalności klubu ukierunkowanej na naukę dzieci
Doświadczenie w szkoleniu dzieci(minitenis, szkółki ):
Ilość dzieci grających w klubie:  
Trenerzy (imiona i nazwiska):
Dodatkowe informacje
NAWIGATOR
Partnerzy Programu