NARODOWY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA TENISA

Narodowy Program Upowszechniania Tenisa - zapraszamy na stronę internetową Programu!

Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2021 - nowy nabór!

Z przyjemnością ogłaszamy nabór aplikacji klubów do „Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa 2021 – Rakiety LOTOSU”. Kluby wybrane w toku konkursu rozpoczną zajęcia 01.10.2021 roku i dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będą mogły prowadzić BEZPŁATNE, 60 - minutowe zajęcia tenisowe dla dzieci z roczników 2015 – 2016 DWA RAZY w tygodniu. Organizacja zajęć: 12 dzieci podzielonych na dwie 6-osobowe grupy, z 2 trenerami/instruktorami na 1 korcie (czyli od 4 do 6 mini-kortów) – zgodnie z założeniami programu „Tenis 10”.

Procedura dokonywania zgłoszeń:

KOMPLETNE APLIKACJE należy przesyłać za pomocą formularza umieszczonego pod linkiem: https://form.jotform.com/211642879370057 do dnia 15 LIPCA 2021 roku.

UWAGA! Rozpatrywane będą TYLKO aplikacje KOMPLETNE, tj. zawierające:

1. Formularz aplikacyjny (wypełniony w każdym punkcie!) – dostępny pod linkiem: https://form.jotform.com/211642879370057
2. Zaświadczenie o stałej współpracy z obiektem – każdy klub samodzielnie tworzy ten załącznik – załącznik prosimy przesłać za pomocą formularza;
3. Oświadczenie o własnych możliwościach organizacyjno-administracyjnych (możliwość wystawiania faktur elektronicznych, obsługa administracyjna, osoba kontaktowa dedykowana do obsługi programu) oraz sprzętowych – dostępny na stronie Tenis 10;
4. List motywacyjny argumentujący: dlaczego klub chciałby brać udział w programie, jak sobie wyobraża korzyści płynące z uczestnictwa w takim programie, jaką ma wizję na przeprowadzenie naborów dzieci do programu, co klub robi w zakresie tenisa dziecięcego, czym jest (w rozumieniu klubu) współodpowiedzialność za powodzenie takiego programu – każdy klub samodzielnie tworzy ten załącznik.
Kryteria doboru klubów do Programu NPUT 2021:
➢ Licencja klubowa PZT - BEZWARUNKOWO
➢ Przynajmniej 2 AKTUALNE licencje trenerskie PZT (widniejące na stronie PZT w momencie składania aplikacji) – szczególnie mile widziani trenerzy posiadający licencje Trenera Szkolenia Podstawowego/Trenera Szkolenia Wyczynowego - BEZWARUNKOWO
➢ Liczba licencji T10 – 1pkt za każdą licencję
➢ Liczba zawodników U12 w danym klubie w momencie składania aplikacji – 1 pkt za każdego zawodnika
➢ Stała umowa z obiektem, na którym będą przeprowadzane zajęcia – na podstawie załączonej do aplikacji umowy bądź potwierdzenia ze strony obiektu (należy załączyć skan umowy z obiektem bądź pisemne potwierdzenie ze strony obiektu podpisane przez osobę do tego uprawnioną oraz opieczętowane) – BEZWARUNKOWO
➢ Własne możliwości/zasoby sprzętowe – na podstawie OŚWIADCZENIA składanego w momencie aplikowania o program – załącznik (1) do pobrania na stronie TENIS 10 BEZWARUNKOWO
➢ Własne zaplecze organizacyjno-administracyjne (możliwość wystawiania faktur elektronicznych, obsługa administracyjna, osoba kontaktowa, etc.) – na podstawie OŚWIADCZENIA składanego w momencie aplikowania o program – załącznik (1) do pobrania na stronie TENIS 10 – BEZWARUNKOWO
➢ Położenie GEOGRAFICZNE, czyli zagwarantowanie dostępności programu w całej Polsce; patrząc na obecną mapę rozmieszczenia klubów NPUT oraz sytuacje, gdzie NPUT rodzi „niezdrową konkurencję” zamiast współpracy i szansy na rozwijanie dyscypliny to priorytetem jest:
1) Udostępnienie programu tam, gdzie obecnie jest tylko jeden klub z danego miasta (aby uniknąć sytuacji „niezdrowej konkurencji” zamiast współpracy i rozwoju),
2) Uruchomienie programu w miastach zlokalizowanych na „wschodniej ścianie” Polski, ponieważ są to obszary wymagające uwagi, opieki i wsparcia „tenisowego”,
3) Udostępnienie dostępu do programu tam, gdzie w tej chwili obserwujemy małą aktywność klubów w zakresie programu Tenis 10,
4) Uruchomienie programu w tzw. „martwych strefach” zlokalizowanych najczęściej między kilkoma większymi miastami,
5) Udostepnienie programu w większej ilości klubów z największych miast, gdzie w tej chwili tylko jeden bądź dwa kluby realizują program – aby rozłożyć dostępność programu dla większej ilości dzieci,
6) Uruchomienie programu w małych miastach (poniżej 80.000 mieszkańców), gdzie są wspaniałe tradycje i nadal bardzo duża aktywność w zakresie tenisa dziecięcego, a programu do tej pory tam nie ma – 2 pkt za JEDNO z powyższych kryteriów geograficznych (1 – 6).
➢ 9. NOWE kluby (patrząc na datę rejestracji w PZT dzięki systemowi TPO) – ponieważ tenis dopiero się tam rozwija i zwłaszcza w tej fazie takie wsparcie byłoby bardzo
efektywne i pomocne – 1pkt.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!
ZESPÓŁ „TENIS 10”
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2021 - Rakiety LOTOSU
ukryj
W 2021 w Narodowym Programie Upowszechniania Tenisa - Rakiety LOTOSU uczestniczy 71 klubów z całej Polski. Planowane są szkolenia dla instruktorów i trenerów, Konferencja "Tenis 10" i niespodzianki dla najmłodszych. Więcej informacji już wkrótce!
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2020 - Rakiety LOTOSU
pokaż
ukryj
Obecnie w skład Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa 2020 - Rakiety LOTOSU wchodzi 71 klubów z całej Polski, ze wszystkich 16 województw. Na ten moment blisko 2000 dzieci ma szansę poznać tenis dzięki programowi. Projekt realizowany jest w ramach ministerialnego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, którego głównymi założeniami są upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Z uwagi na obecną, trudną sytuację, zajęcia nie rozpoczęły się jak co roku w kwietniu. W związku z opóźnieniem, program będzie kontynuowany bez przerwy wakacyjnej aż do grudnia 2020.
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2019 - Rakiety LOTOSU
pokaż
ukryj
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2019 - Rakiety LOTOSU ruszył w kwietniu 2019r. W programie uczestniczy 60 klubów, a od września planujemy dołączyć kolejne kilkanaście klubów z całej Polski. Projekt realizowany jest w ramach ministerialnego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, którego głównymi założeniami są upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Zgodnie z założeniami Programu ok. 90% całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczona zostanie ściśle na zajęcia tenisowe, natomiast pozostałe 10% pozwoli na zorganizowanie min. szkoleń, konferencji i opracowanie materiałów, pozwalających na podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej.
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa 2018
pokaż
ukryj
Szanowni Państwo,
 
mamy przyjemność poinformować, że Polski Związek Tenisowy otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację „Tenis 10 – Narodowy Program Upowszechniania Tenisa”, rekordową kwotę dofinansowania w wysokości 900 000zł. 
Projekt realizowany jest w ramach ministerialnego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, którego głównymi założeniami są upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zgodnie z założeniami Programu 70% całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczona zostanie ściśle na zajęcia tenisowe, natomiast pozostałe 30% pozwoli na zorganizowanie min. szkoleń, konferencji i opracowanie materiałów, pozwalających na podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej.
 
W okresie od września do grudnia 2017 roku przeprowadzony został pilotaż Programu. Udział w nim wzięły 23 Kluby, które w 2018 roku będą kontynuowały Program. Dodatkowo do udziału w Programie zaproszonych zostanie 27 Klubów z całej Polski. 
Kluby zostaną wybrane przez zespół ekspertów „Tenis 10” PZT w oparciu o przesłany Formularz Klubu zgłaszającego chęć udziału w Programie.
 
10 marca minął termin zgłoszeń do Programu, wkrótce opublikujemy listę Klubów wybranych do NPUT18.
 
 
Zespół „Tenis 10”
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE dla klubów objętych programem NPUT
ukryj
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE dla klubów objętych programem NPUT w okresie 15.04. – 15.12.2018 ( z przerwą między 23.06. a 14.09.):
 
1. Rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specyficznym dla tenisa (koordynacja ruchowa).
2. Kształtowanie umiejętności odbiorczych:
Obserwacja lotu piłki,
Dobiegnięcie i odpowiednie ustawienie się,
Pozostawanie w ciągłym ruchu i równowadze, 
Bieg w różnych kierunkach,
Zatrzymanie,
Szybka zmiana kierunku przy zachowaniu równowagi dynamicznej.
3. Kształtowanie umiejętności wykonawczych:
Wykonywanie rzutów jednorącz i oburącz z dołu („wahadłem”) oraz znad głowy („zza ucha”),
Podrzut do góry w różnym kierunku i na różną wysokość,
Chwyty piłki jednorącz i oburącz na różnych wysokościach i w różnych pozycjach.
4. Budowanie i podtrzymywanie wewnętrznej motywacji przez zabawę i radość z ruchu:
Budowanie wiary we własne siły;
Budowanie wytrwałości;
Nauka skupienia uwagi na jednej czynności;
Wdrażanie współpracy z innymi dziećmi.
5. Opanowanie najważniejszego elementu technicznego, tj. punktu trafienia (zawsze przed ciałem) poprzez:
Podstawy operowania rakietą i piłką (nauka czucia piłki i rakiety) poprzez toczenie, noszenie, podbijanie i kozłowanie piłki rakietą,
Czucie momentu kontaktu piłki z naciągiem i zrozumienie relacji pomiędzy punktem trafienia a kierunkiem,
Każdy chwyt dozwolony (z wyjątkiem „patelniowego”),
Pozycja wyjściowa (gotowości), zachowanie równowagi, naskok,
Ruch w fazie głównej wykonywany od dołu, w przód-do góry, z lekkim skrętem tułowia,
Ustawienie stóp: otwarte i zamknięte,
Powyższe założenia dla uderzeń: FH, BH, VFH, VBH,  bardzo uproszczony serwis.
6. Utrzymanie wymiany na małej przestrzeni:
Utrzymanie wymiany z trenerem,
Utrzymanie wymiany z innym dzieckiem (trafianie piłką w kort, progresje w rozmiarze kortu od zupełnie niewielkiego pola typu prostokąt 1,5x2,5m do 5x8m),
Poznanie i zrozumienie, dlaczego wygrywa się wymianę lub „mecz” (utrzymanie piłki w korcie a błędy),
Podejmowanie prostych decyzji.
 
Szczegółowy program tego etapu w „Programie szkolenia dzieci do lat 10 – Tenis10 żyj tenisowo – graj kolorowo” na stronach: 12 – 23; 40 – 44; 60 – 66. 
 
Kluby uczestniczące w programie NPUT 2018
pokaż
ukryj
Lista zawierająca wszystkie informacje w pliku do pobrania. 

Nazwa Klubu

Miejscowość
Szczawno-Zdrój SKF KT Szczawno-Zdrój
Wrocław "Klub Tenisowych Asów" Wrocław
Kłodzko ST "AS" Kłodzko
Lubin - Lubińskie Cetrnum Tenisowe "Top Tenis" Lubin
Smolec UKS "Omega" Smolec
Toruń TK Toruń
Toruń "Idea Sport" Toruń
Łęczna GKS "Górnik" Łęczna
Puławy SKT "Smecz" Puławy
Tarnogród UKT "Junior" Tarnogród
Zielona Góra Górniczy Klub "Nafta" przy PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze Zielona Góra
Zielona Góra UKS "Dwójka" Zielona Góra
Żary  - Klub Tenisowy Żary KT Żary
Łódź - Akademia Tenisowa Andrzej Kobierski - "ATAK" Łódź
Łódź AZS Łódź
Łódź "START" Łódź
Zduńska Wola TUKS Zduńska Wola
Kraków ks "Grzegórzecki" Kraków
Kraków KT "Błonia" Kraków
Nowy Sącz Sądeckie Towarzystwo Tenisowe FAKRO Nowy Sącz
Tarnów - Tarnowski Klub Tenisowy - TKT Tarnów
Warszawa ST "Tie Break" Warszawa
Warszawa "Legia" Warszawa
Radom "Masters" Radom
Węgrów  - Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe - WST Węgrów
Żółwin - Klub Sportowy "Tennis Life" Żółwin
Matchpoint Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów
Grodzisk Mazowiecki CKT przy Fundacji Grodzisk Mazowiecki
Strzelce Op. STS "Winner" Strzelce Opolskie
Stalowa Wola MKT Stalowa Wola
Łomża UKS "Return" Łomża
Białystok UKS "Sokół Asy" Białystok
Gdańsk KT "GAT" Gdańsk
Bielsko-Biała BKT Advantage Bielsko-Biała
Bytom KS "Górnik" Bytom
Ruda Śląska Tenisowy Klub Sportowy "Slavia" Ruda Śląska
Tychy - Prywatny Klub Tenisowy "Tennis Team" s.c. Tychy
Zabrze Klub Sportowy "Multisport" Zabrze
Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów
Pszczyna Śląskie Centrun Tenisowe Pszczyna
Kielce MUKS "Gemik" Kielce
Olsztyn KS "Budowlani" Olsztyn
Elbląg TT "B&M" Elbląg
Olsztyn UKS Akademia Tenisa "Set Point" Olsztyn
Mrągowo TC Mrągowo
Poznań "Fair Playce" Poznań
Poznań "Park Tenisowy Olimpia" Poznań
Kalisz KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz
Poznań "Kortowo Tennis Club" Poznań
Puszczykowo "Sportoteka" Puszczykowo
Puszczykowo "AT Angelique Kerber" Puszczykowo
Poznań AZS Poznań
Tarnowo Podgórne - Tenisowy Klub Sportowy "KROS" Tarnowo Podgórne
Szczecin Szczecińska AT Gr. I Szczecin
Szczecin Szczecińska AT Gr. II Szczecin
Kołobrzeg "Tenis Park" Kołobrzeg
Jelenia Góra  - Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra
Kędzierzyn Koźle  - Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn Koźle
Nowy Tomyśl - Nowotomyski Klub Tenisowy  Nowy Tomyśl
Wołomin  - Uczniowski Klub Tenisowy Topspin Wołomin
Łódź  - Uczniowski Klub Sportowy Aktywni 44 Łódź
Narodowy Program Upowszechniania Tenisa - Pilotaż 2017
pokaż
ukryj
We wrześniu 2017, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Polski Związek Tenisowy wprowadził pilotażowy program upowszechniający tenis dla dzieci.

Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy, mi.in:
 
- przeszkolić animatorów, instruktorów i trenerów 
- zapewnić bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat w klubach w całej Polsce (24 kluby)
- dostarczyć ww. klubom sprzęt do nauki tenisa dla dzieci 
- przeprowadzić 2-dniową ogólnopolską konferencję Tenis 10 (uczestnicy wzięli udział za darmo, otrzymali materiały szkoleniowe, certyfikaty, również wyzywienie. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.  
NAWIGATOR
Partnerzy Programu