AKTUALNOŚCI

Nabór Nowych Klubów do Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa 2019 - Rakiety LOTOSU

Z przyjemnością ogłaszamy nabór aplikacji klubów do „Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa 2019 – Rakiety LOTOSU”. Kluby wybrane w toku konkursu rozpoczną zajęcia 01.10.2019 roku i dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki będą mogły prowadzić BEZPŁATNE, 60 - minutowe zajęcia tenisowe dla dzieci z roczników 2013 – 2012 – 2011 DWA RAZY w tygodniu. Organizacja zajęć: 12 dzieci podzielonych na dwie 6-osobowe grupy, z 2 trenerami/instruktorami na 1 korcie (co daje od 4 do 6 mini-kortów) – zgodnie z programem Tenis 10.

KOMPLETNE APLIKACJE należy przesyłać przy pomocy formularza umieszczonego pod linkiem: https://form.jotformeu.com/91421781844359 do dnia 16 CZERWCA 2019 roku.

UWAGA! Rozpatrywane będą TYLKO aplikacje KOMPLETNE, tj. zawierające:
 1. Formularz aplikacyjny (wypełniony w każdym punkcie!) – dostępny pod linkiem: https://form.jotformeu.com/91421781844359
 2. Zaświadczenie o stałej współpracy z obiektem (zał. 1) – każdy klub samodzielnie tworzy ten załącznik – załącznik prosimy przesłać za pomocą formularza;
 3. Oświadczenie o własnych możliwościach organizacyjno-administracyjnych (możliwość wystawiania faktur elektronicznych, obsługa administracyjna, osoba kontaktowa dedykowana do obsługi programu) oraz sprzętowych (zał. 2) – dostępny poniżej.
 4. LIST MOTYWACYJNY argumentujący: dlaczego klub chciałby brać udział w programie, jak sobie wyobraża korzyści płynące z uczestnictwa w takim programie, jaką ma wizję na przeprowadzenie naborów dzieci do programu, czym jest (w rozumieniu klubu) współodpowiedzialność za powodzenie takiego programu – każdy klub samodzielnie tworzy ten załącznik.
Kryteria doboru ´Kryteria doboru klubów do Programu NPUT 2019
 1. Licencja klubowa PZT - BEZWARUNKOWO
 2. Przynajmniej 2 AKTUALNE licencje trenerskie PZT (widniejące na stronie PZT w momencie składania aplikacji) - BEZWARUNKOWO
 3. Liczba licencji T10 – 1pkt za każdą licencję
 4. Liczba zawodników U12 w danym klubie w momencie składania aplikacji – 1 pkt za każdego zawodnika
 5. Stała umowa z obiektem, na którym będą przeprowadzane zajęcia – na podstawie załączonej do aplikacji umowy bądź potwierdzenia ze strony obiektu (należy załączyć skan umowy z obiektem bądź pisemne potwierdzenie ze strony obiektu podpisane przez osobę do tego uprawnioną oraz opieczętowane) – BEZWARUNKOWO – zał. 1
 6. Własne możliwości/zasoby sprzętowe – na podstawie OŚWIADCZENIA składanego w momencie aplikowania o program – zał. 2
 7. Własne zaplecze organizacyjno-administracyjne (możliwość wystawiania faktur elektronicznych, obsługa administracyjna, osoba kontaktowa, etc.) – na podstawie OŚWIADCZENIA składanego w momencie aplikowania o program – zał. 2
 8. Położenie GEOGRAFICZNE, czyli zagwarantowanie dostępności programu w całej Polsce; patrząc na obecną mapę rozmieszczenia klubów NPUT oraz sytuacje, gdzie NPUT rodzi „niezdrową konkurencję” zamiast współpracy i szansy na rozwijanie dyscypliny to priorytetem jest:
  1. Udostępnienie programu tam, gdzie obecnie jest tylko jeden klub z danego miasta (aby uniknąć sytuacji „niezdrowej konkurencji” zamiast współpracy i rozwoju),
  2. Uruchomienie programu w miastach zlokalizowanych na „wschodniej ścianie” Polski, ponieważ są to obszary wymagające uwagi, opieki i wsparcia „tenisowego”,
  3. Udostępnienie dostępu do programu tam, gdzie w tej chwili obserwujemy małą aktywność klubów w zakresie programu Tenis 10, 
  4. Uruchomienie programu w tzw. „martwych strefach” zlokalizowanych najczęściej między kilkoma większymi miastami,
  5. Udostepnienie programu w większej ilości klubów z największych miast, gdzie w tej chwili tylko jeden bądź dwa kluby realizują program – aby rozłożyć dostępność programu dla większej ilości dzieci,
  6. Uruchomienie programu w małych miastach (poniżej 80.000 mieszkańców), gdzie są wspaniałe tradycje i nadal bardzo duża aktywność w zakresie tenisa dziecięcego, a programu do tej pory tam nie ma – 2 pkt za JEDNO z powyższych kryteriów geograficznych (1 – 6).
 9. NOWE kluby (patrząc na datę rejestracji w PZT dzięki systemowi TPO) – ponieważ tenis dopiero się tam rozwija i zwłaszcza w tej fazie takie wsparcie byłoby bardzo efektywne i pomocne – 1pkt.

Czekamy na aplikacje z klubów!
W razie pytań – jesteśmy dla Was!
Wasz "Tenis 10" Team
NAWIGATOR
Partnerzy Programu