AKTUALNOŚCI

Gmina Szczecinek dołącza do programu Tenis 10!

06 października 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Polskim Związkiem Tenisowym a Gminą Szczecinek, w której zostały ustalone warunki i zasady współpracy PZT i Gminy realizując program Tenis 10 dla uczniów szkół podstawowych.

Głównym celem projektu jest ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat dziesięciu stawiających pierwsze kroki w tenisie oraz zachęcenie jak największej liczby dzieci do rozpoczęcia nauki gry w tenisa ziemnego. Z propozycją udziału w programie „Tenis 10” wystąpił do gminy Polski Związek Tenisowy. Deklaracje o przystąpieniu do projektu złożyły wszystkie gminne szkoły podstawowe. Z programu skorzystają trzy największe: Szkoła Podstawowa w Turowie, Szkoła Podstawowa w Wierzchowie oraz Szkoła Podstawowa w Żółtnicy.

Zgodnie z założeniami projektu, szkoły te otrzymają od gminy niezbędny do realizacji programu sprzęt sportowy, zgodny ze specyfikacją Polskiego Związku Tenisowego, tj.: siatki, zestawy linii do wyznaczania kortu, rakiety oraz piłki.

Polski Związek Tenisowy przeprowadził szkolenia nauczycieli tych szkół, którzy będą prowadzili zajęcia sportowe z tenisa oraz przeprowadzą wewnątrzszkolne szkolenie dla pozostałych nauczycieli klas 1-3.

Program „Tenis 10” polega na opanowaniu podstawowych umiejętności taktyczno-technicznych poprzez dostosowanie gry do możliwości najmłodszych zawodników. Dzięki stosowaniu nowoczesnej metodyki oraz zmodernizowanego, dostosowanego do możliwości fizycznych dzieci, ich umiejętności oraz wieku sprzętu tj.: kort – boisko, rakiety oraz piłki, uczący się szybko mają możliwość grania. Program zakłada przeprowadzenie zajęć na salach gimnastycznych, boiskach lub kortach.NAWIGATOR
Partnerzy Programu